Фондацията FOUNDATION

Фондация “Зеленодиво” е основана през 2005 г. и празнува 10 години успешни проекти в областта на екологията, образованието и културата заедно със своите съмишленици и последователи.

За рождения си ден екипът на фондацията си пожелава да постигне успех в работата си по проект за създаването на център за терапия и работа с деца и младежи в неравностойно социално положение по метода ААТ и интеграцията им в обществото.

Станене част от проектите, които искаме да осъществим.

Научете повече за проектите, с които се гордеем.

Основни цели и предмет на дейност на фондацията.

 

“Greenwild” Foundation was established in 2005 and now celebrates 10 years of successful projects in the fields of ecology, education and culture.

Learn more about the projects we are proud of.

Become part of the projects that we would like to realize.

The main objectives and aims  of the Foundation.