Работа с деца в неравностойно положение

СПЕЦИАЛИЗИРАН ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА с ДЕЦА и ЖИВОТНИ по метода AAT

От юни 2012 г. до момента Фондация Зеленодиво работи по проект (с вх. № 6201-111 / 16.07.2012 г, подаден за съдействие към Столична Община ) за създаване на специализиран обществен център за работа с деца в неравностойно положение по метода ААТ –  animal assisted therapy, разработен по европейски стандарт и заимстващ методи и програми от Холандия и Великобритания. Основната идея е подчинена на двоичността – животните в помощ на децата и възпитаване в хуманно отношение към животните и запознаване от близо с природата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>