Category Archives: интересно

Ползите от заниманията с животни

Децата и животни са естествена комбинация. За децата с увреждания това общуване е особено безценно, тъй като те имат проблеми със сприятеляване с децата на своята възраст. Животните дават на децата възможност да се свържат по един естествен начин с друго живо същество, което е изключително важно за развитието на всяко дете. Animal Assisted Therapy for Children
Терапевтичната стойност на животните за децата е добре известна. Аз често препоръчвам конна езда, като дейност за деца с проблеми на емоционалната регулация. Кучетата например имат способност за безусловно приемане и спечелване на доверие, а това са качества, необходими за оказване на помощ на деца с умствена недостатъчност. Child in Mind book