За контакти

Ако искате да се свържете с нас, моля пишете на нашия email адрес:

info@greenwild.eu

На внимането на:

Юлия Медичкова, управител на фондация “Зеленодиво”, +359 898 48 48 62