Връзки и приятели

MANTEL ME – ART OF HERITAGE CULTURE * www. mantelme.com Artists with a mission to make popular crafts&art inherited from the lost cultures – an online retailer providing competitive prices for most famous Bulgarian Kilimi that are handmade by the women of Chiprovtsi.  We aim to provide a memorable experience when you shop on our online store by offering quality products with top rated customer service.

RICHTER – Cultural European Innovators * Фондация Рихтер (Ден Хелдер, Холандия) е неправителствена организация, основана през 1987 година от екип професионалисти. Фондацията осъществява проекти в областта на изкуствато, образованието и полага грижи за развитието на културната инфраструктура на града.

HUMAN THINKS * Пазарът за култура и изкуство е основен партньор на фондацията, като двете организации работят заедно по разработването и осъществяването на проекти в сферата на културата и образованието.

NOE GALLERY * Галерия “Ной” е изящен обект в центъра на София, интимен кът за среща с докосващи сърцето произведения на изкуството. Създадена в началото на новото хилядолетие (септември 2003), галерията, възприела името на библейския Ной, избира за своя мисия да съхрани и преосмисли възгледите и вкусовете относно изящното изкуство в основните му жанрове в логиката на съвременното мислене и чувствителност.

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>